همیارآنلاین

دوره های مرکز امام علی بروجرد -مرد 94


لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13568381394/01/151394/06/02تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 21394/06/13142مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13569971394/01/151394/03/05کارور PLC درجه 2 (کار و دانش)1394/03/22127مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13666181394/01/151394/03/31طراحی در محیط دو بعدی و سه بعدی CATIA1394/05/021212مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13666271394/01/171394/04/09تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده1394/03/22120مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13677221394/01/221394/03/13طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1394/03/22120مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13677221394/01/221394/03/13طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1394/03/22120مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13702421394/01/151394/03/02راه اندازی موتورهای آسنکرون سه فاز و تک فاز توسط کنتاکتورها1394/03/22203مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13834181394/01/151394/02/29بازرس فنی جوش1394/03/22121مرددولتی


لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13834361394/01/221394/02/22آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) (کار و دانش)1394/03/22121مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13837481394/01/151394/01/26تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe 1394/02/11120مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
14008511394/01/221394/03/10کمک بنای سفت کار درجه 2 (کار و دانش)1394/03/22150مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
14012051393/12/161394/03/20کمک گچ کار درجه 2 (کار و دانش)1394/03/22201مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
14099021393/12/171394/03/19کمک گچ کار درجه 2 (کار و دانش)1394/03/22200مرددولتی