عنوان

​اینترنت بانک سپهر (بانکداری اینترنتی)
​تعریف ​کنترل و مدیریت امور مالی و در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به حسابها به صورت لحظه ای از طریق اینترنت.
​هدف ​تحقق بانکداری الکترونیک ، گسترش مشتری مداری و کاهش مراجعه مشتریان به شعبه
​خدمات قابل ارائه
سامانه اینترنت بانک اشخاص حقیقی – خدمات ریالی:
خدمات صورتحساب:
اطلاع از مانده کارت خود مشتری(سپهرکارت و بن کارت) و کارت هدیه
اطلاع از خلاصه حساب
دریافت صورتحساب بصورت دوره ای (بازه زمانی ٤ ماه تا سقف ٥٠٠ تراکنش) - بدون کارمزد
ثبت دستور پرداخت انتقال وجه و ثبت دستور پرداخت تسهیلات - درون بانکی - تعداد ٥٠ دستور پرداخت روی هر حساب ( سقف در هر دستور پرداخت ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و در مجموع ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال)
مدیریت شماره حساب ، شماره شبا و شماره کارت شناخته شده
لیست ضمانت نامه های درخواست شده توسط مشتری(درون بانکی)
لیست ضمانتنامه هایی که مشتری ذینفع آن باشد(درون بانکی)
قابلیت باز شدن صفحه سی گردش آخرحساب در پنجره جدید در خدمت خلاصه حساب
نمایش نمودار خطی سی گردش آخر حساب با کلیک بر روی لینک مربوطه
خدمات انتقال وجه:
انتقال وجه بین حسابهای خود مشتری در بانک صادرات ایران - بدون محدودیت
انتقال وجه به حساب سایرین در بانک صادرات ایران - سقف در هر روز ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
انتقال وجه از حساب به کارت سایرین در بانک صادرات ایران - سقف در هر روز ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه ساتنا "آنی" - سقف در هر روز ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال  و حداقل در هربار جابجایی ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا"دوره ای" - سقف در هر روز ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
انتقال وجه از سپهرکارت به سپهرکارت - سقف در هر روز ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
انتقال وجه از سپهرکارت به کارت های شتابی- سقف در هر روز ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - کارمزد: تا مبلغ ده میلیون ریال پنج هزار ریال و به ازای هر ده میلیون ریال اضافه دو هزار ریال به رقم فوق افزوده می شود.
انتقال وجه دسته ای - سقف در هر روز ازهر حساب ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال و سقف در هربار جابجایی از هر حساب ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
انتقال وجه  دسته ای بین بانکی پایا تا سقف ٥ تراکنش
تائید رسید انتقال وجه "بر اساس کد پیگیری، حساب بدهکار، حساب بستانکار، محدوده زمانی واریز کارت به کارت  وانتقال از کارت "
تست دستور پرداخت انتقال وجه
مشاهده وضعیت و امکان حذف دستور پرداخت انتقال وجه
امکان درج شناسه واریز در خدمت انتقال وجه کارت به کارت
امکان ثبت دستور پرداخت جهت واریز به حساب گنجینه سپهر
خدمات اقساط و تسهیلات:
مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات قسطی خود در بانک صادرات ایران - سقف در هر تراکنش و در هر روز٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال -  بدون کارمزد
مشاهده وضعیت اقساط تسهیلات غیر قسطی خود- بدون کارمزد
مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات مشارکت مدنی مرحله ای خود - سقف در هر روز  ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال  - بدون کارمزد
مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط سایرین در بانک صادرات ایران  - سقف در هر تراکنش و در هر روز جمعاً ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال - بدون کارمزد
پرداخت اقساط بین بانکی - سقف در هر روز ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال وسقف در هربار جابجایی ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
پرداخت اقساط تسهیلات مرابحه - تا سقف  ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال - بدون کارمزد
مشاهده و تعریف دستور پرداخت تسهیلات درون بانکی - تعداد ٥٠ دستور پرداخت روی هر حساب ( سقف در هر دستور پرداخت ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و در مجموع ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال)
دریافت رسید پرداخت های تسهیلات -  بر اساس کد پیگیری شماره تسهیلات و بازه زمانی پرداخت
گزارش تعهدات غیر مستقیم خود مشتری(درون بانکی)
گزارش اخطاریه های تسهیلات خود و اخطاریه های تعهدات غیر مستقیم(درون بانکی)
خدمات چک:
تعیین مبلغ چک بصورت تکی و دسته ای
استعلام وضعیت چک
خدمات قبض:
پرداخت قبض موردی- بدون کارمزد
پرداخت دسته ای قبوض با یک امضای دیجیتال تا سقف ٥ تراکنش - بدون کارمزد
دریافت رسید قبض های پرداخت شده -  بر اساس کد پیگیری و شناسه آخر
ثبت و مدیریت شناسه قبض های شناخت شده
خدمات کارت:
تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت
تغییر حساب پیش فرض کارت
اتصال حساب به کارت -٧٥٠٠ ریال کارمزد
قطع ارتباط حساب با کارت
درخواست صدور سپهر کارت- جهت صدور سپهر کارت مبلغ بیست هزار ریال معادل دو هزار تومان از حساب مربوطه کسرخواهد شد.
مسدود نمودن کارت -  بدون کارمزد
مانده کارت اعتباری
خلاصه کارت اعتباری شامل:صورتحساب آخرین دوره ، دوره ماقبل آخرو ده تراکنش آخر
سایر خدمات:
درخواست افتتاح حساب غیر بلند مدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، حساب جاری بدون دسته چک - جهت افتتاح این نوع حساب، مبلغ ١٠,٠٠٠ریال  از حساب ثانویه انتخابی به عنوان تمبر مالیاتی کسر خواهد شد.
جستجوی اطلاعات  شعبه
غیر فعال سازی کد کاربری
استعلام  شبا
دریافت شماره شبا
 مرتب سازی حساب ها در منوی تنظیمات جهت نمایش حساب ها در انواع خدمات بر اساس ترتیب مورد نظر مشتری
رمزیاب "ایستا با پیامک": در این نوع رمزیاب، مشتری از یک رمز ثابت و رمز یکبار مصرف که از طریق پیامک دریافت نموده است برای ورود به سامانه اینترنت بانک استفاده می نماید.
امکان دریافت فایل خروجی در قالب¬های PDF و Excel در هر پنج خدمت موجود در زیرمجموعه "مدیریت تسهیلات و تعهدات"
 
سامانه اینترنت بانک ویژه اشخاص حقوقی و حقیقی مشترک (BIB)– خدمات ریالی:
خدمات صورتحساب:
اطلاع از مانده و خلاصه حساب
دریافت صورتحساب بصورت دوره ای / سی گردش آخر- بدون کارمزد
مدیریت شماره حساب ، شماره شبا و شماره کارت شناخته شده
خدمات انتقال وجه:
انتقال وجه بین حسابهای خود مشتری در بانک صادرات ایران - بدون محدودیت
انتقال وجه به حساب سایرین در بانک صادرات ایران با سقف محدود روزانه - سقف در هر روز ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه ساتنا "آنی" - سقف در هر روز ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و حداقل در هربار جابجایی ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا"دوره ای" - سقف در هر روز ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ریال - بدون کارمزد
انتقال وجه کارت به کارت برای اشخاص حقیقی مشترک(با قابلیت انتقال وجه از سپهرکارتهای شخص و همچنین سپهر کارت های صادر شده از حساب مشترک برای هر کاربر)
انتقال وجه دسته ای به حساب سایرین(درون بانکی) تا سقف  ٥ تراکنش
خدمات چک:
استعلام چک
استعلام دسته چک
خدمات اقساط و تسهیلات:
ارائه خدمات تسهیلات
مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات قسطی خود
مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات مشارکت مدنی مرحله¬ای خود
مشاهده وضعیت تسهیلات غیرقسطی خود
پرداخت اقساط تسهیلات بین بانکی
دریافت مجدد رسید پرداخت¬های تسهیلات بر اساس شماره تسهیلات، کد پیگیری و بازه زمانی پرداخت
سایرخدمات:
پرداخت قبض
مدیریت شناسه قبض های شناخته شده
دریافت مجدد رسید قبض های پرداخت شده (بر اساس شماره پیگیری اینترنت بانک، بر اساس بازه زمانی پرداخت، بر اساس شناسه قبض)
غیر فعال سازی کد کاربر
مرتب سازی حساب ها در منوی تنظیمات جهت نمایش حساب ها در انواع خدمات بر اساس ترتیب مورد نظر مشتری
امکان ثبت نظر در مورد تراکنش توسط امضاکنندگان
 
سامانه اینترنت بانک اشخاص حقوقی و مشترک – خدمات ارزی:
خدمات صورتحساب:
 اطلاع از مانده و خلاصه حساب- بدون کارمزد
 دریافت صورتحساب بصورت دوره ای / ٣٠ گردش آخر- بدون کارمزد
خدمات انتقال وجه:
انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری برای ارزهای هم نام- بدون کارمزد
انتقال وجه به حساب سپهری دیگران برای ارزهای هم نام- بدون کارمزد 
توضیحات: سقف مجموع برداشت های صورت پذیرفته از هر حساب در یک روز جهت انتقال وجه درون بانکی، انتقال وجه بین بانکی یا پرداخت تسهیلات و ... مبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال می باشد.
 
​امکانات  مورد نیاز
​داشتن حساب نزد بانک صادرات ایران
یک دستگاه رایانه که امکان اتصال به شبکه اینترنت از طریق مودم و خط تلفن، خـــطوط اینترنتی   پر سرعت ADSL . یک دستگاه رمزیاب ( OTP ) (در صورت استفاده از رمزیاب سخت افزاری) و یا یک دستگاه تلفن همراه (در صورت استفاده از رمز ایستا و پیامکی و یا USSD)
​هزینه ها ​هزینه دستگاه رمزیاب مبلغ ٣٥٠٠٠٠ ریال می باشد.
​فرایند ارائه سرویس ​هر یک از دارندگان حسابهای متمرکز سپهر بانک صادرات ایران می توانند با اتصال به اینترنت و مراجعه به آدرس https://ib.bsi.ir و با کلیک روی پیوند " عضویت" تقاضای استفاده از امکانات اینترنت بانک صادرات را بنمایند. متقاضیان می‌توانند ازطریق سیستم بانکداری اینترنتی درخواست عضویت نموده و حداقل یک هفته پس از مراجعه حضوری به شعبه افتتاح کننده حساب ( شعبه انتخابی باید شعبه افتتاح کننده حساب باشد) ، نسبت به فعال سازی کد کاربری خویش اقدام نمایند. بعد از یک روز کاری از مراجعه به شعبه، مشتری می‌تواند با کد کاربری ودستگاه رمز یاب خویش از امکانات سیستم بانکداری اینترنتی استفاده نماید .
​توضیحات تکمیلی

از تاریخ ١٣٩٣/٠٥/٠٢پرداخت اقساط تسهیلات مشارکت مدنی مرحله ای در بخش پرداخت اقساط سایرین، امکان پذیر گردیده است.

با استفاده از قابلیت استعلام شبا، امکان استعلام مشخصات صاحب شناسه شبای درخواستی میسر خواهد بود.

برای استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی باید حداقل مرور گر internet explorer نسخه ٩ استفاده نمایید.

نکته: از بازکردن دستگاه رمزیاب جداً خودداری فرمائید.

برچسب‌ها: بانک صادرات
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد