نام اداره کلنام محل برگزاریکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاریخ شروعتاریخ پایاناستانداردساعات استانداردظرفیتثبت نام شدهجنسیت* نوع محل آموزشانتخابجزئیاتمرکز برگزاری
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره دو یاسوج( خواهران-حضرت معصومه ٌص)کارگاه ( گوشه )22465151396/06/111396/09/21قلاب باف لوازم تزیینی و کاربردی3482022زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره سه گچساران(برادران)کارگاه تاسیسات22467701396/05/211396/08/07نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت3001515مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره سه گچساران(برادران)کارگاه تاسیسات22467791396/05/141396/08/16نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت300150مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره سه گچساران(برادران)کارگاه درودگری22467931396/06/281396/11/21کابینت ساز چوبی درجه 2 *540153مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره سه گچساران(برادران)کارگاه درودگری22468251396/05/181396/08/07درودگر(مقدماتی ویژه دانشجویان)250150مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره چهار گچساران (خواهران)کارگاه صنایع فرش مرکز ***22473771396/05/181396/09/02قلاب باف پوشاک خردسال4381211زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره چهار گچساران (خواهران)کارگاه خیاطی مرکز ***422473821396/06/011396/08/15تریکو دوز2451213زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره چهار گچساران (خواهران)کارگاه روستای تلخاب شیرین22474391396/07/011396/08/17مانتو دوز1801210زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره دو یاسوج( خواهران-حضرت معصومه ٌص)موردراز22503301396/05/241396/09/01راسته دوز2751214زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره دو یاسوج( خواهران-حضرت معصومه ٌص)کارگاه (گنجه ای)22503431396/06/181396/09/01بافنده پوشاک دومیل3121814زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره دو یاسوج( خواهران-حضرت معصومه ٌص)اکبراباد22612821396/05/071396/09/01دوزنده کیف چرمی با دست2681613زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هشت باشت(دومنظوره)روستا بوستان22765491396/05/071396/08/13دوزنده لباس بدون الگو2752019زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)پوشاک اطلاعات روستای سیاهشیر22807751396/05/141396/09/25دوزنده لباس بدون الگو2752017زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)کارگاه ثابت اتومکانیک22861801396/05/161396/09/21تعمیرکار برق خودرو درجه 2 *4802515مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه صنایع دستی22864381396/06/151396/09/23گلیم باف درجه 2 (کار و دانش)3201516زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکار گاه برق پاتاوه22873441396/05/181396/08/14کمک برقکار ساختمان 3031514مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه خیاطی روستای بن زرد22873541396/05/181396/08/06تریکو دوز2451516زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)کارگاه پوشاک سیدصفی22904361396/05/281396/08/07پرده دوز درجه 2 (کار و دانش)2502012زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)روستای ده بنار22904891396/06/211396/08/14راسته دوز (کار و دانش)1972012زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)کارگاه ثابت برق22915031396/06/081396/08/07فن ورز شبکه هوایی برق1392018مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره یازده فن اوری اطلاعات یاسوج(دومنظوره)کارگاه رایانه شماره دو22935411396/06/181396/08/10رایانه کار CIW (کار و دانش)3002010مشترکدولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره دو یاسوج( خواهران-حضرت معصومه ٌص)مزدک23008111396/06/081396/09/01راسته دوز2752428زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره چهار گچساران (خواهران)روستای سرآب ننیز23009171396/07/011396/08/21مانتو دوز1801210زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه خیاطی روستای شتر خون23009781396/06/051396/08/17تریکو دوز2451516زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)کارگاه ثابت جوشکاری23051631396/07/021396/12/13در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه2 (مختص کارودانش *) 640201مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره پنج دهدشت(برادران-آزادگان)جوشکاری23052681396/07/011396/11/01جوشکارسازه های فولادی با فرایند SMAW496120مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره پنج دهدشت(برادران-آزادگان)چاه بردی23068531396/07/011396/08/11کمک بنای سفت کار درجه 2 *1741212مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره پنج دهدشت(برادران-آزادگان)دوریزگان23072981396/07/011396/09/19دوزنده کیف با چرم مصنوعی2681515زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره پنج دهدشت(برادران-آزادگان)کارگاه برق صنعتی23076061396/07/021396/08/10فن ورز شبکه هوایی برق1392021مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره شش دهدشت(خواهران حضرت زینب کبری)حومه دهدشت -راک23082141396/06/151396/09/22دوزنده کیف چرمی با دست2681210زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره شش دهدشت(خواهران حضرت زینب کبری)کلات23082281396/07/101396/09/30دوزنده کیف چرمی با دست268120زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره سه گچساران(برادران)کارگاه plc درجه 223082951396/07/251396/10/09کارور PLC درجه 2 *272157مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره سه گچساران(برادران)کارگاه جوشکاری23083111396/08/111396/10/28جوشکار گاز محافظ ارگون 320150مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره سه گچساران(برادران)کارگاه تاسیسات23083821396/08/101396/10/23نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت300150مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)کارگاه صنایع دستی23085701396/06/141396/08/23تریکو دوز2452015زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره پنج دهدشت(برادران-آزادگان)بسیج سپاه23099391396/07/131396/09/20دوزنده لباس بدون الگو2751412زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره چهار گچساران (خواهران)کارگاه کشاورزی23113831396/07/151396/09/16بافنده پوشاک دومیل3121213زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره چهار گچساران (خواهران)کارگاه چرم مرکز ***423113891396/07/251396/09/13جواهرساز مهره ای 1601210زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره چهار گچساران (خواهران)کارگاه خدمات آموزشی سیار شهری23114041396/07/261396/11/08نقاشی روی سفال295120زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره چهار گچساران (خواهران)کارگاه چرم آبگرمو****23114131396/07/261396/10/02دوزنده کیف با چرم طبیعی240120زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره شش دهدشت(خواهران حضرت زینب کبری)طراحی دوخت (2)23119881396/06/271396/08/13تکه دوزی با چرخ *1311211زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره دو یاسوج( خواهران-حضرت معصومه ٌص)نره گاه23124021396/06/291396/10/09راسته دوز2752022زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره شش دهدشت(خواهران حضرت زینب کبری)حومه غربی دهدشت23127241396/07/111396/11/10خیاط لباس شب و عروس5001515زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز چرامسرفاریاب23221291396/07/101396/11/25برقکار صنعتی 520129مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره یازده فن اوری اطلاعات یاسوج(دومنظوره)کارگاه رایانه شماره سه23224131396/07/081396/09/05شهروند الکترونیکی (E-Citizen) *771516مشترکدولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه کامپیوتر پاتاوه23231701396/07/101396/09/20کاربر نرم افزار اداری *2301511زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره دو یاسوج( خواهران-حضرت معصومه ٌص)سرابتاوه23236951396/08/071396/11/07بافنده پوشاک دومیل312180زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه حسابداری روستای تنگ رواق23237231396/07/101396/10/04راسته دوز2751517زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره دو یاسوج( خواهران-حضرت معصومه ٌص)اکبراباد23237311396/07/301396/08/24ربان دوز مقدماتی1001820زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه کامپیوتر روستای بن زرد23237491396/07/181396/10/11راسته دوز2751515زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)کارگاه ثابت اتومکانیک23241561396/07/261396/12/15تعمیرکار برق خودرو درجه 2 *480201مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه خیاطی روستای بن زرد23243671396/07/041396/09/20تریکو دوز245150زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه خیاطی روستای بن زرد23251021396/08/161396/11/01تریکو دوز2451517زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز چرامگارگاه روستا23282671396/07/221396/10/03پرورش دهنده زنبور عسل2001211مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز چرامروستای آرند23282851396/07/221396/10/03پرورش دهنده زنبور عسل2001210زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره پنج دهدشت(برادران-آزادگان)تعمیر لوازم خانگی سرد کننده23298761396/07/181396/10/13نصب وتعمیر کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت 300150مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره شش دهدشت(خواهران حضرت زینب کبری)طراحی دوخت(3)23302331396/07/201396/09/27روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2181510زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سخترایانه23313041396/07/151396/08/13رایانه کار ICDL درجه198150مشترکدولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)کارگاه سیار شهری خو فناوری اطلاعات23313941396/07/151397/03/22مهارت عمومی برنامه نویسی *325200زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)کارگاه سیار شهری خو فناوری اطلاعات23314011396/07/151397/04/05برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB1702015زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره پنج دهدشت(برادران-آزادگان)هنرستان فاطمه23314211396/07/221396/10/10روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 218150زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز چرامبرق23318791396/07/221396/11/09کمک برقکار ساختمان 3031213مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هشت باشت(دومنظوره)کارگاه اتومکانیک23322621396/07/221396/12/27تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *7202010مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه پرورش قارج پاتاوه23329401396/07/171396/09/07پرورش دهنده قارچ دکمه ای165150زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سختکارگاه پرورش گیاهان دارویی پاتاوه23329481396/07/171396/09/09پرورش دهنده گیاهان دارویی175150زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره یک یاسوج( برادران-شهدای عشایر سرآبتاوه)کارگاه حرارتی و پکیج23344031396/08/081397/02/01تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی درجه 1 (کار و دانش)465200مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره یک یاسوج( برادران-شهدای عشایر سرآبتاوه)کارگاه اتومکانیک23344631396/07/191396/09/23تعمیر موتورخودرو بنزینی130200مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره یک یاسوج( برادران-شهدای عشایر سرآبتاوه)سرابتاوه123345421396/07/221396/10/26دوزنده کیف چرمی با دست268200مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره یک یاسوج( برادران-شهدای عشایر سرآبتاوه)کارگاه صافکاری مرکز یاسوج23355171396/07/221396/08/28تعمیر سیستم های مولد قدرت خودرو128220مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره شش دهدشت(خواهران حضرت زینب کبری)قلعه ریسی23360951396/07/201397/02/09نازک دوز زنانه درجه 2*460120زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره شش دهدشت(خواهران حضرت زینب کبری)قلعه ریسی23361321396/07/201396/12/15مانتو دوز *180120زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره یک یاسوج( برادران-شهدای عشایر سرآبتاوه)مادوان23362101396/07/201396/10/06قالیباف ترکی270200مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکزشماره یک یاسوج( برادران-شهدای عشایر سرآبتاوه)کارگاه کشاورزی (پرورش قارچ و زنبورعسل)23370261396/08/071396/09/25پرورش دهنده قارچ دکمه ای165200مرددولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره چهار گچساران (خواهران)روستای ماهور باشت ***23371811396/07/291396/10/02مانتو دوز1801210زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره شش دهدشت(خواهران حضرت زینب کبری)طراحی دوخت (1)23412441396/07/291396/10/13تریکو دوز245120زندولتی
کهگیلویه و بویراحمدمرکز شماره هشت باشت(دومنظوره)کارگاه صنایع دستی23424921396/08/011396/10/11قلاب باف پوشاک217200زندولتی
 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد