نام اداره کلنام محل برگزاریکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاریخ شروعتاریخ پایاناستانداردساعات استانداردظرفیتثبت نام شدهجنسیت* نوع محل آموزشانتخابجزئیاتمرکز برگزاری
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه الکترونیک21924861396/06/041396/08/21طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR *2721212مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه جوشکاری سازه های فولادی21925041396/05/251396/10/18جوشکارسازه های فولادی با فرایند SMAW4962020مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه نقشه کشی صنعتی21925341396/05/311396/09/05نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA *3301212مرددولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)کارگاه چرم وجیر22447221396/07/151396/10/02دوزنده کیف چرمی با دست2681415زندولتی
لرستانمرکز شماره پنج دورود (برادران)کارگاه قالیبافی و گبه بافی22474671396/07/151396/11/25گلیم باف درجه 2 (کار و دانش)320209زندولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه تراشکاری22579441396/06/121396/12/16تراشکار درجه 2 *6401413مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه فرز cnc22579851396/06/201397/01/22فرزکار درجه 2 *6881410مرددولتی
لرستانمرکز شماره پنج دورود (برادران)کارگاه تراشکاری22680231396/05/141396/10/14تراشکار درجه 2 *6401210مرددولتی
لرستانمرکز صنعت ساختمان خرم آباد (برادران،22بهمن)کارگاه کمک کاشی کار درجه دو22728311396/05/261396/08/07بنای سفت کار2471211مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه اتومکانیک22795741396/07/011396/12/06تون اپ (تنظیم کار موتور) درجه 2 *480145مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کشاورزی دیناروند سفلی22796511396/05/101396/12/01برقکار ساختمان درجه 2 *7001416مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)کارگاه سکونت گاه غیررسمی22817331396/05/121396/08/15نقشه کشی سازه (کار و دانش)400146مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))صنایع دستی22893531396/05/211396/08/06دوزنده کیف چرمی با دست2681412زندولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)کارگاه اتومکانیک22900781396/05/251396/11/16تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *7201514مرددولتی
لرستانمرکز شماره هفت نورآباد (برادران)برق صنعتی درجه 222906511396/06/131396/08/16فن ورز شبکه هوایی برق1391415مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)کارگاه بهداشت و ایمنی22915171396/05/301396/08/08مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) (کار و دانش)2951818زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)قلم زنی22916361396/05/221396/08/07قلمزن پیشرفته324121زندولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه رایانه 322933831396/06/081396/08/15تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (ms)2282020زندولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه PLC22956781396/06/041396/08/07کارور PLC درجه 2 *272147مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه جوشکاری برق22957131396/06/291396/08/06جوشکاری لوله کشی گاز خانگی و تجاری1601412مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه upvc22959091396/06/041396/08/10تعمیرکار دستگاه های ازمایشگاهی الکترونیک165159زندولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)سیارشهری22959831396/05/281396/08/20تعمیر موتور و گیربکس اتومبیلهای سواری بنزینی315126مرددولتی
لرستانمرکز شماره سیزده الیگودرز (خواهران)دبیرستان بزرگسالان نرجس خاتون22964231396/06/161396/08/24کیف دوز (کار دانش)2281314زندولتی
لرستانمرکز شماره هشت کوهدشت (دومنظوره)اتومکانیک22985231396/06/061396/11/29تعمیرکاراتومبیلهای سواری بنزینی7201415مرددولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)کمپ ترک اعتیاد رهایی22987031396/07/151397/04/18برقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)1090123مرددولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)سیار بهزیستی مرکز طلوع23020911396/06/101396/09/29قالی باف درجه 2 (کار و دانش)4501210زندولتی
لرستانمرکز شماره هفت نورآباد (برادران)کارگاه گاوکش شماره223023181396/06/061396/10/05راسته دوز (کار و دانش)197203زندولتی
لرستانمرکز شماره هفت نورآباد (برادران);کارگاه شماره 1 گاوکش23026751396/06/141396/09/04پرورش دهنده قارچ دکمه ای165157مرددولتی
لرستانمرکز شماره هفت نورآباد (برادران)الکترونیک23057431396/06/261396/08/16تعمیرکار تلفن همراه130207مرددولتی
لرستانمرکز شماره هشت کوهدشت (دومنظوره)برق صنعتی23059881396/06/261396/09/15برقکار صنعتی 5201214مرددولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)رایانه23064781396/07/231396/08/17کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار901414زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)رایانه23064991396/08/201396/09/12کاربر Autoplay Media S tudio75140زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)رایانه23065121396/09/131396/10/09کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار90140زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)حسابداری23065791396/07/031396/08/07حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *120147زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)حسابداری23065881396/08/081396/09/12حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *120142زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)حسابداری23067201396/09/131396/10/17حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *120140زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)سرویس خواب23067951396/06/261396/08/17سازنده تولیدات نمدی دست دوز186149زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)سرویس خواب23068041396/08/201396/09/18چهل تکه دوز با دست(خاتمی دوزی- لندره دوزی)105140زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)روستای قلعه حاتم23074781396/08/201396/11/16مانتو دوز180180زندولتی
لرستانمرکز شماره هفده نورآباد (خواهران)قالی بافی23075861396/06/121396/08/15قالیباف ترکی2701821زندولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)کارگاه PLC23081361396/07/281396/10/06کشتکار گلخانه های خاکی250121مرددولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)قالیبافی23094371396/07/021396/09/20قالیباف ترکی270149زندولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه صنایع دستی 123099851396/07/231396/09/16مشبک کار چوب1731516زندولتی
لرستانمرکز شماره هفت نورآباد (برادران)تعمیر اتومبیل سواری بنزینی درجه 223114201396/07/221397/01/29تعمیرکاراتومبیلهای سواری بنزینی720169مرددولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)کارگاه ماشین آلات کشاورزی23114841396/06/251397/02/25تعمیر موتور و گیربکس اتومبیلهای سواری بنزینی3151213مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه تاسیسات حرارتی23117821396/08/201397/01/28لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2 *4961515مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه کارآفرینی23118021396/07/081396/08/14برنامه ریز و کنترل کننده پروژه127158مرددولتی
لرستانمرکز شماره نه ازنا (دومنظوره)تاسیسات23120901396/06/191396/08/30لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 *500184مرددولتی
لرستانمرکز شماره نه ازنا (دومنظوره)جوشکاری آرگون23123011396/06/191396/08/20جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E6 ) SMAW) (کار و دانش)2131412مرددولتی
لرستانمرکز صنعت ساختمان خرم آباد (برادران،22بهمن)کارگاه کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 223124061396/07/011396/09/27سرپرست بنایی3001313مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه کارآفرینی23135301396/08/161396/08/23دوره پریماورا (P3E) سطح 230138مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه تراش CNC23136591396/08/031396/10/18تراشکار CNC درجه 2 *260123مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)ایمنی کارگاه(Hsc)23138431396/08/011396/08/14بکارگیری HSEدر صنایع(پیشرفته)601516مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)خبازی23139061396/08/061396/08/30کارگر وردست فانتزی26120مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهارده دورود (خواهران)کارگاه نقاشی23144221396/07/011396/09/21نقاشی روی سفال2951713زندولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)مرکز جوار روستایی23148411396/07/011396/08/16پرورش دهنده قارچ دکمه ای165188مرددولتی
لرستانمرکز شماره نه ازنا (دومنظوره)عکاسی ماهان23150951396/06/221396/08/30تصویربردار38011مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه برق ساختمان درجه123155021396/07/011396/09/07مونتاژ و نصب تابلوهای توزیع فشارضعیف641211مرددولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه رایانه 323169801396/07/011396/10/05تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (ms)2281516زندولتی
لرستانمرکز شماره چهارده دورود (خواهران)کارگاه قلمزنی23175281396/07/101396/09/28قلمزن پیشرفته3242018زندولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه اتو مکانیک23176611396/07/011397/02/20تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *7202017مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه برق خودرو23176931396/07/011397/03/02تعمیرکار برق خودرو درجه 2 *4801213مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه برق خودرو23177001396/07/081396/11/03تعمیرکار برق خودرو درجه 2 *4801214مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه تاسیسات حرارتی23179121396/07/021396/09/12لوله کش گاز خانگی و تجاری- درجه1 (صنعت ساختمان)1161413مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه برق خودرو23179961396/07/231396/08/13موتور و گیربکس پراید45128مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه برق خودرو23180151396/08/141396/09/05تون اپ (تنظیم موتور پراید)45124مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه برق خودرو23180211396/09/061396/09/26تون اپ (تنظیم موتور پراید)45120زندولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه برق خودرو23180321396/09/271396/10/17سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید45120زندولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)مرکز جوار روستایی23185281396/07/081396/08/23پرورش دهنده قارچ دکمه ای1651514زندولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)مرکز جوار روستایی23185291396/07/081396/09/05پرورش دهنده زنبور عسل2001517مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)کارگاه برق23211761396/07/031396/08/10پداگوژی عمومی *961415مشترکدولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه عمران 123215311396/07/041396/08/11کارور AUTO CAD128128زندولتی
لرستانمرکز شماره دوازده دوره چگنی(برادران)کارگاه قالیبافی ویسیان23216181396/07/051396/09/06قالی باف درجه 2(کار و دانش)4502022مرددولتی
لرستانمرکز شماره دوازده دوره چگنی(برادران)کارگاه جوشکاری23216421396/07/101396/09/20جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E3 ) SMAW) (کار و دانش)2881820مرددولتی
لرستانمرکز شماره پنج دورود (برادران)روستای ژان23222011396/07/051396/12/24برقکار ساختمان درجه 2 *700120مرددولتی
لرستانمرکز شماره پنج دورود (برادران)کارگاه تاسیسات23223861396/07/061397/01/15لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی اب گرم درجه2 *720122مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه سیم پیچی ومونتاژ کار تابلوبرق23225101396/07/291396/10/24مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق3521411مرددولتی
لرستانمرکز شماره هشت کوهدشت (دومنظوره)تعمیر ماشینهای بنزینی23232701396/07/051397/01/14تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *720149مرددولتی
لرستانمرکز شماره یازده پلدختر (دومنظوره)فناوری اطلاعات23248491396/07/101396/08/09اتوماسیون اداری درجه 2 104129زندولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)کارگاه قلعه حاتم23251781396/07/251396/10/30هنر در خانه (کار و دانش)3941413زندولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه الکترونیک23251811396/08/221396/11/14طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR *272121مرددولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)روستایی شاهپور آباد23252031396/07/061397/01/20برقکار ساختمان درجه 1 *390150مرددولتی
لرستانمرکز شماره دوازده دوره چگنی(برادران)کارگاه کامپیوتر23259611396/07/181396/10/06پرورش دهنده قارچ دکمه ای1651617مرددولتی
لرستانمرکز شماره هشت کوهدشت (دومنظوره)کارگاه صنایع خودرو323260581396/07/111397/01/19تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *7201411مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه اتو مکانیک23260721396/07/101397/01/18تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *7201416مرددولتی
لرستانمرکز شماره سیزده الیگودرز (خواهران)روستا چمن سلطان23261871396/07/201396/09/02مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) (کار و دانش)295159زندولتی
لرستانمرکز شماره سیزده الیگودرز (خواهران)موسسه طاها23262051396/07/171396/08/30هنر در خانه (کار و دانش)394156زندولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه صنایع چوب23271921396/07/101396/08/21سازنده زیورالات چرمی1201416زندولتی
لرستانمرکز شماره هشت کوهدشت (دومنظوره)کارگاه صنایع خودرو323272851396/07/101396/12/05تعمیرکار برق خودرو درجه 2 *480125مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه تراشکاری23279921396/07/151396/12/19تراشکار درجه 2 *640121مرددولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)کارگاه نقشه کشی ساختمان23280791396/07/121396/09/18کارور اتوکد (کار و دانش)120127مرددولتی
لرستانمرکز شماره نه ازنا (دومنظوره)تعمیرگاه لکی23281671396/07/111396/11/04تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *72031مرددولتی
لرستانمرکز شماره نه ازنا (دومنظوره)شرکت خطوط آذرخش23281771396/08/061396/11/24برقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)109031مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه تاسیسات23293931396/07/221396/10/27لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی درجه 1 *400147مرددولتی
لرستانمرکز شماره هشت کوهدشت (دومنظوره)کارگاه تراشکاری درجه 223298891396/07/201396/10/09تراشکار 64832مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))صنایع دستی23299421396/07/161396/08/20سرمه دوز درجه 2 (کار و دانش)1441412زندولتی
لرستانمرکز شماره هفت نورآباد (برادران)جوشکاری E323304731396/07/151396/11/02فن ورز اسکلت فلزی *450202مرددولتی
لرستانمرکز شماره نه ازنا (دومنظوره)قنادی شقایق23305741396/07/261396/08/28شیرینی پز درجه 219011مرددولتی
لرستانمرکز شماره نه ازنا (دومنظوره)گروه تاسیسات شیرازی23305771396/07/151396/10/05تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری45011مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه اتو مکانیک23313511396/07/161397/05/14تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *720200مرددولتی
 


نام اداره کلنام محل برگزاریکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاریخ شروعتاریخ پایاناستانداردساعات استانداردظرفیتثبت نام شدهجنسیت* نوع محل آموزشانتخابجزئیاتمرکز برگزاری
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه عمران23321541396/07/231396/08/17متصدی متره و براورد درجه 2106144مرددولتی
لرستانمرکز شماره پنج دورود (برادران)کارگاه آموزشی راهنمای عمومی گردشگری23325041396/07/171396/10/20راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش)330148مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه جوشکاری برق23329541396/08/061396/10/27جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E3 ) SMAW) (کار و دانش)288209مرددولتی
لرستانمرکز شماره هفده نورآباد (خواهران)صنایع دستی(چرم)23330641396/07/181396/09/23دوزنده کیف با چرم مصنوعی268150زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)نقشه کشی23331091396/07/241396/08/21دکوراسیون طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار GOOGLE SKETCH UP961212زندولتی
لرستانمرکز شماره هفده نورآباد (خواهران)صنایع دستی(چرم)23331471396/07/181396/09/18دوزنده کیف با چرم مصنوعی268150زندولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه برق خودرو23343171396/07/221397/03/26تعمیرکاربرق خودرو4802010مرددولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه رایانه 223353191396/07/191396/09/28تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (ms)2281821زندولتی
لرستانمرکز شماره نه ازنا (دومنظوره)آتلیه تیامو23360231396/07/231396/09/27تصویربردار38011زندولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه سیم پیچی ومونتاژ کار تابلوبرق23360941396/08/101396/09/09راه اندازی موتورهای الکتریکی AC با کنتاکتورها120142مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه جوشکاری برق23362281396/08/071396/10/19لوله کش گاز خانگی و تجاری(کار و دانش)300145مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه PLC23362541396/08/081396/10/14کارور PLC درجه 2 *272140مرددولتی
لرستانمرکز شماره یازده پلدختر (دومنظوره)طراحی دوخت23366681396/08/021396/09/21مانتو دوز180150زندولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)کارگاه نقشه کشی ساختمان23367191396/07/231396/09/23تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS112123مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه برق خودرو23369591396/07/251396/08/11موتور و گیربکس پراید45204مرددولتی
لرستانمرکز شماره هشت کوهدشت (دومنظوره)plc23371881396/07/251396/08/23راه اندازی موتورهای الکتریکی AC با کنتاکتورها120140مرددولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)آرایشگاه سام23372091396/07/221396/08/30دوره مقدماتی پیرایش مردانه9830مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه نقشه کشی صنعتی23372871396/07/291396/08/22کارورSOLID WORKS 1001411مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه تراشکاری23379031396/07/291396/08/23کارور CATIA92121مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه لوازم خانگی سردکننده23379131396/07/291396/09/02تعمیرکار کولر ابی140121مرددولتی
لرستانمرکز صنعت ساختمان خرم آباد (برادران،22بهمن)صنف کارگران ساختمانی23381251396/07/261396/12/07فن ورز اسکلت فلزی *450127مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه لوله کشی صنعتی23382011396/10/141397/04/21لوله کش صنعتی(خاص پتروشیمی)735140مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه برق 18 ماهه23382161396/08/211396/09/22تعمیرکار تلفن همراه1301411مرددولتی
لرستانمرکز صنعت ساختمان خرم آباد (برادران،22بهمن)کارگاه کمک کاشی کار درجه دو23386691396/08/081396/11/07بنای سفت کار247121مرددولتی
لرستانمرکز شماره هفت نورآباد (برادران)تعمیر اتومبیل سواری بنزینی درجه 223386991396/07/291396/09/01دریل کار و اره کار *66127مرددولتی
لرستانمرکز شماره هفده نورآباد (خواهران)خیاطی23387581396/07/301396/10/08راسته دوز275200زندولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه کارآفرینی23389381396/07/271396/09/04کارافرنی با رویکرد KAB(سطح کامل)100143زندولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه رایانه 223389541396/07/291396/09/19ارایشگرعروس 2032023زندولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه کارآفرینی23389831396/07/261396/09/22ارایشگرعروس 2032011زندولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه الکترونیک23391421396/07/291397/02/24تعمیرکار رادیو وضبط صوت *640120مرددولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه صنایع چوب23396531396/07/281396/09/01نقاشی مقدماتی روی پارچه1311416زندولتی
لرستانمرکز شماره دوازده دوره چگنی(برادران)کارگاه قالیبافی تشکن23396721396/08/041396/09/06چله کش130250زندولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه جوشکاری برق23396951396/08/021396/09/23بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیTVTO VT LEVEL II210144مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)رایانه23409901396/07/291396/09/01ترسیم نقشه هاومدارات الکتریکی والکترونیکی بانرم افزارprofi cad40124مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)رایانه23415141396/07/301396/08/23ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی HSE501213مرددولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه عمران 123415541396/08/131396/08/29رایانه کار SPSS60145زندولتی
لرستانمرکز شماره نه ازنا (دومنظوره)پیرایش عرفان23417591396/07/271396/08/28پیرایشگر مردانه درجه 2 *18410مرددولتی
لرستانمرکز صنعت ساختمان خرم آباد (برادران،22بهمن)کارگاه کمک نقاش ساختمان درجه 223418641396/07/271396/09/26کمک نقاش ساختمان درجه 2 *177124مرددولتی
لرستانمرکز صنعت ساختمان خرم آباد (برادران،22بهمن)متصدی تعیین صورت وضعیت23423221396/08/011396/10/20مدیر دفتر فنی 280126مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه جوشکاری وبازرسی جوش23425091396/08/021396/09/01ازمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) *120142مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه نقشه برداری23426991396/08/231396/10/24نقشه بردار درجه 1210123مرددولتی
لرستانمرکز شماره شش الیگودرز (برادران)کارگاه PLC23427031396/08/021397/05/04برقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)1090120مرددولتی
لرستانمرکز صنعت ساختمان خرم آباد (برادران،22بهمن)آرماتوربندی درجه یک23427751396/08/081396/09/06متصدی تعیین صورت وضعیت77123مرددولتی
لرستانمرکز شماره پنج دورود (برادران)جوشکاری برق23429671396/07/301396/12/01جوشکارسازه های فولادی با فرایند SMAW496201مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه کارآفرینی23434771396/08/241396/09/01دوره پریماورا (P3E) سطح 130136مرددولتی
لرستانمرکز شماره ده الشتر (دومنظوره)کارگاه جوشکاری برق23436441396/08/101396/11/11جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E3 ) SMAW) (کار و دانش)288120مرددولتی
لرستانمرکز شماره دو خرم آباد(خواهران)کارگاه صنایع دستی 123439931396/08/051396/09/07معرق کار کاشی و سرامیک901414زندولتی
لرستانمرکز صنعت ساختمان خرم آباد (برادران،22بهمن)متصدی تعیین صورت وضعیت23441421396/08/151396/09/28مسیول گودبرداری و ایمن سازی خاکبرداری 120124مرددولتی
لرستانمرکز شماره هفت نورآباد (برادران)کامپیوتر23448131396/08/061396/09/25برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB170150مرددولتی
لرستانمرکز شماره یک خرم آباد (برادران)کارگاه اتوکد23448771396/11/041397/02/05نقشه کش ساختمان با Autocad322140مرددولتی
لرستانمرکز شماره دوازده دوره چگنی(برادران)کارگاه قالیبافی23450721396/08/041396/09/28چله کش130250زندولتی
لرستانمرکز شماره سیزده الیگودرز (خواهران)موسسه طاها23453451396/08/031396/08/28مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده *184157زندولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))کارگاه جوشکاری وبازرسی جوش23457801396/08/061396/08/20ایمنی جوشکاری46141مرددولتی
لرستانمرکز شماره یازده پلدختر (دومنظوره)دهستان جایدر23459891396/08/031396/09/18مانتو دوز180200زندولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)کارگاه قلعه حاتم23468011396/08/131396/09/02رایانه کار ICDL درجه232150مرددولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)روستای قلعه حاتم23470591396/08/061396/10/04ربان دوز مقدماتی100140زندولتی
 
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد