همیارآنلاین

دوره های فنی و حرفه ای بروجرد -غدیر خم

نام اداره کلنام محل برگزاریکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاریخ شروعتاریخ پایاناستانداردساعات استانداردظرفیتثبت نام شدهجنسیت* نوع محل آموزشانتخابجزئیاتمرکز برگزاری
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)کارگاه صنایع دستی(طلا و جواهر سازی)25656031397/05/081397/06/13بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای901416مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)رایانه25762321397/05/221397/06/31ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)50149مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)کارگاه برق25805391397/05/251397/06/14بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)401415مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)رایانه25820391397/05/281397/06/21طراحی سیستمهای اتصال زمین 60142مرددولتی
 
 
ادامه مطلب

آموزش متصدی تعیین صورت وضعیت بروجرد


 

ادامه مطلب

آموزش نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY


 

ادامه مطلب

آموزش تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی


 

ادامه مطلب

آموزش تراشکار درجه 2 بروجرد


 

ادامه مطلب

دوره آموزش بنای سفت کار


 

ادامه مطلب

آموزش دولتی جوشکاری ولوله کشی گاز اماکن -بروجرد


 

ادامه مطلب

آموزش دولتی کارور PLC درجه 2


 

ادامه مطلب

آموزش دولتی تابستان 97 بروجرد مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق


 

ادامه مطلب

دوره های سال 97 فنی و حرفه ای خواهران بروجرد

 

ادامه مطلب

ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای برادران الغدیر بروجرد-خیابان چمران دفتر خدمات پویا-06642625820


 

ادامه مطلب

ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای در بروجرد-خیابان چمران دفتر خدمات پویا


 

ادامه مطلب

دوره های بهار فنی و حرفه ای برادران بروجرد- 21 اردیبهشت 94-تلفن 06642625820

لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13570181394/03/091394/05/28کارور PLC درجه 2 (کار و دانش)120مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13679141394/03/021394/07/22لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2 (کار و دانش)158مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13702571394/03/051394/05/18راه اندازی موتورهای آسنکرون سه فاز و تک فاز توسط کنتاکتورها200مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13834931394/02/231394/03/20آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) (کار و دانش)127مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13837781394/02/011394/05/11کمک برقکار ساختمان درجه 21210مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13839881394/02/051394/03/31طراح معماری با نرم افزار 3DMAX128مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13890401394/02/191394/06/28مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق (کار و دانش)128مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13891331394/02/151394/03/27برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3) 123مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
14413571394/02/011394/05/07فن ورز اسکلت بتنی120مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
14677211394/03/091394/05/10بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی120مرددولتی

دوره های بهار فنی و حرفه ای برادران بروجرد- 21 اردیبهشت 94-تلفن 06642625820

لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
14691511394/02/091394/03/03فروشنده طلا و نقره و جواهر (کار و دانش)201مشترکدولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
14779161394/02/151394/03/07ملیله کار و زنجیر باف200مشترکدولتی
 شماره تماس 06642625820
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
13733291394/03/021394/03/26ترسیم نقشه­های تاسیسات الکتریکی با نرم­افزار Auto cad electrical128مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
13739621394/03/161394/04/15کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار122مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
14691511394/02/091394/03/03فروشنده طلا و نقره و جواهر (کار و دانش)201مشترکدولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
14779161394/02/151394/03/07ملیله کار و زنجیر باف200مشترکدولتی

مرکز فنی و حرفه ای برادران بروجرد-امام علی


 

ادامه مطلب
1 2 >>