X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

  ادامه مطلب ...


  ادامه مطلب ...


  ادامه مطلب ...


 

ادامه مطلب ...

  ادامه مطلب ...


  ادامه مطلب ...


  ادامه مطلب ...


 

ادامه مطلب ...

  ادامه مطلب ...


 

ادامه مطلب ...

 

ادامه مطلب ...
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13570181394/03/091394/05/28کارور PLC درجه 2 (کار و دانش)120مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13679141394/03/021394/07/22لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2 (کار و دانش)158مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13702571394/03/051394/05/18راه اندازی موتورهای آسنکرون سه فاز و تک فاز توسط کنتاکتورها200مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13834931394/02/231394/03/20آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) (کار و دانش)127مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13837781394/02/011394/05/11کمک برقکار ساختمان درجه 21210مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13839881394/02/051394/03/31طراح معماری با نرم افزار 3DMAX128مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13890401394/02/191394/06/28مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق (کار و دانش)128مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
13891331394/02/151394/03/27برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3) 123مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
14413571394/02/011394/05/07فن ورز اسکلت بتنی120مرددولتی
لرستانمرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
14677211394/03/091394/05/10بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی120مرددولتی

لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
14691511394/02/091394/03/03فروشنده طلا و نقره و جواهر (کار و دانش)201مشترکدولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
14779161394/02/151394/03/07ملیله کار و زنجیر باف200مشترکدولتی
 شماره تماس 06642625820
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
13733291394/03/021394/03/26ترسیم نقشه­های تاسیسات الکتریکی با نرم­افزار Auto cad electrical128مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
13739621394/03/161394/04/15کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار122مرددولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
14691511394/02/091394/03/03فروشنده طلا و نقره و جواهر (کار و دانش)201مشترکدولتی
لرستانمرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
14779161394/02/151394/03/07ملیله کار و زنجیر باف200مشترکدولتی


  ادامه مطلب ...


  ادامه مطلب ...