همیارآنلاین

آموزش دولتی سازنده وسایل وجعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

سازنده وسایل وجعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

محل آموزش بروجرد خیابان سنایی

محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران

مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان

دوره های جدید مرکز فنی و حرفه ای خواهران بروجرد


 

ادامه مطلب